Måne

Vinande vind över frusen sjö
Karga klippor kläder vår ö
Ett skri från en ensam fågel på drift
Vingslag från den sommar vi mist
Kall är natten stjärnklar blå
Vet du vad jag önskar då
Måne du nattens vän
Hjälp mig drömma mig bort igen
Lågor som dansar i horisonten
Värme för en frusen själ
Ekon av röster skratt och stoj
Gryningen vilar vid min sida
DickScott© 2016
Måne Dick Scott

Believe

Hold your head high and believe~~
Theres always a new blessing for you to receive~~
Your never forgotten~~
Your never alone~~
The stars in the sky~~
Speaks to your soul~~

DickScott2016

Vision3

dickscottinc.storedo.com/

 

On the outside

On the outside looking in~~
We got it all~~
We are borned to win~~
Our treasure~~
Is deep inside~~
Within our heart~~
Is all to find~~
DickScott2015

11209590_10152870534922076_3902834597487235778_n

Only Love

Only love~~

Can make us immune~~

Against the distractions~~

In a fear based society~~

DickScott2015

12316509_1653735858228257_7773939089230093765_n

En ny verklighet

dickscottinc.storedo.com/

Låt floden strömma~~

Skölja bort allt vi vet~~

Så skall välsignelser följa~~

En ny verklighet~~

Låt kärleken flöda~~

Lysa upp varje vrå~~

Ge liv till det döda~~

Under himmel evigt blå~~

DickScott2012

Sunrise (Jasper National Park) by Scott Dimond

Light a Candle for France.

Light a candle

For France

For every human

In this world

Send blessings

For every soul

In need and despair

Give hope

For the future

Pray

For a world

In love and peace

DickScott2015

candles-23