Vårbäcken porlar

Isen river~~
Vårbäcken porlar~~
Vindarna torkar~~
Vinterns tårar~~
Strömstaren sjunger~~
Sommarens visa~~
Örnen svävar~~
Mot molnfri sky~~

DickScott 15/4 2019