Plötsligt såg jag

En dikt ifrån min diktsamling Gryningsljus.

Plötsligt såg jag…

Plötsligt såg jag

Det jag aldrig sett förut

Jag bara visste

Att livet har inget slut

Plötsligt log jag

I mitt eget tysta rum

Jag bara kände

Evig lycka och kärlek

I en enda kort sekund

Dick Scott -06

20815_1455173564783585_6958871654443337440_n

Gods Spirit

Gods spirit~~

Lives in you and me~~

Only Gods spirit~~

Can set us free~~

With a peaceful mind~~

A loving heart~~

And a joyful soul~~

DickScott2015

Gods spirit
Gods spirit