In the deep forest

In the deep forest~~

Close to the sea~~

 Where the eagles soar~~

Is the place to be~~

To discover the natural rythm~~

To heal and reconnect~~

To our highest source~~

Where the angels sing~~

Our strongest force~~

DickScott© 2015

Pretty Angel

Shelter me pretty angel~

As I lay down to sleep~

On a bed of roses~

To catch my broken dreams~

Watch me pretty angel~

As I lay down to rest~

Shadows are big~

 It is acing in my chest~

Heal me pretty angel~

When tears are blinding my eyes~

Give me back my strenght~

In a world~

Where the truth~

Are covered with lies~

DICKSCOTT© 2015

Pretty Angel

Låt ditt ljus lysa~

Låt din längtan föra dig~
Mot ljusare tider~
Till en värld för oss alla~
Där ingen lider~
Låt ditt ljus lysa~
Och leda genom mörka nätter~
Till en morgon fylld av glädje~
Och en dag som för evigt består~

DickScott© 2010

Dikt av Dick Scott
Dikt av Dick Scott

Gryning

Själens mörka natt~~

Föder den eviga dagens gryning~~

DickScott© 2015

Den eviga dagens gryning

Angel Wings

Lay down to rest~

Like a beautiful flower by the riverside~

Put your head against my chest~

Like the morning sun touches the hillside~

Love me forever~

Let your eyes be the light that never fade~

Wisper my name in the wind~

Carry me on angel wings~

DickScott© 2015

Angel Wings
Angel Wings

Mitt i ljuset

Just nu

Befinner jag mig

Mitt i flödet

Av Guds alla välsignelser

Mitt i livet

Mitt i all rikedom

Mitt i all kärlek

Mitt i allt ljus

Oavsett

Om vi är medvetna om det eller inte

Så är det sanningen

För oss alla

DickScott© 2015

Mitt i ljuset
Mitt i ljuset

Vårdens Änglar

Denna dikt är skriven som en hyllning till alla er som jobbar inom vården

Ni gör ett fantastiskt jobb som vidmakthåller och räddar människoliv. Alla era insatser stora som små är oerhört värdefulla! Tack för att ni finns!

Vårdens Änglar

Ibland kan tryggheten rämna

Ibland kan tiden stanna

Hoppet kan tändas eller släckas

Det kan kännas tomt och kallt

Ingen vet när det kommer

Vårt sista andetag

Så ta tillvara varje flyende minut

Tacka för varje ny dag

Mitt i detta står alltid ett ljus

En utsträckt och hjälpande hand

Vårdens Änglar

Vår hjälp i nöden

Lyfter oss ur våra bojor

Leder oss hem på livets strand

DICKSCOTT© 2015

dikt
dikt