En ny verklighet

dickscottinc.storedo.com/

Låt floden strömma~~

Skölja bort allt vi vet~~

Så skall välsignelser följa~~

En ny verklighet~~

Låt kärleken flöda~~

Lysa upp varje vrå~~

Ge liv till det döda~~

Under himmel evigt blå~~

DickScott2012

Sunrise (Jasper National Park) by Scott Dimond

Light a Candle for France.

Light a candle

For France

For every human

In this world

Send blessings

For every soul

In need and despair

Give hope

For the future

Pray

For a world

In love and peace

DickScott2015

candles-23