Solblänkta Vidder

Himlen är mitt tak~~

Jorden mitt golv~~

Sjön är min spegel~~

Vinden min sång~~

Vilar så stilla~~

I solblänkta vidder~~

Lyssnar till stillheten~~

DickScott2017

 

BannerFans.com